Khủng hoảng truyền thông – nguyên nhân và cách thức leo thang

Có lẽ đã có nhiều người nói về khủng hoảng truyền thông và cách xử lý khủng hoảng truyền thông. Thế nhưng có lẽ ít người tìm hiểu về nguyên nhân và cách thức leo thang khủng hoảng truyền thông. Hiểu được nguyên nhân và cách thức leo thang khủng hoảng, ta sẽ nắm chắc hơn 50% thành công trong xử lý, và nhất là phòng ngừa không cho xảy ra khủng hoảng truyền thông. Phòng bệnh lúc nào cũng dễ và hiệu quả hơn chữa bệnh.

Read More

Chiến lược khôi phục hình ảnh thương hiệu (Bài 1)

Trong một cuộc khủng hoảng, dư luận hay căn cứ vào mức độ trách nhiệm / lỗi của các bên liên quan để lựa chọn thái độ phản ứng. Các mức độ trách nhiệm bao gồm một thang chia độ từ hoàn toàn không có lỗi đến hoàn toàn có lỗi. Do đó, các nhà nghiên cứu xử lý khủng hoảng cũng dựa vào thang chia độ đó để đưa ra các chiến lược xử lý tương ứng. Nổi bật là Benoit với mô hình Khôi phục hình ảnh thương hiệu trong xử lý khủng hoảng truyền thông.

Read More