Kinh doanh BỀN VỮNG thời Corona

Trong nguy có cơ, khi nhiều đơn vị đuối sức vì tình hình dịch bệnh thì vẫn có những người lội ngược dòng, tìm thấy cơ hội, hướng đi thức thời giữa lúc khó khăn.
Không buông tay “chìm xuồng”, nhiều doanh nghiệp đang chèo lái để vượt qua dịch Covid-19 bằng cách linh động chuyển đổi sản phẩm, đổi mới mô hình kinh doanh… kịp thời thích ứng các thay đổi trong thói quen tiêu dùng lúc dịch bệnh đang diễn ra.
Download: