Khủng hoảng truyền thông – nguyên nhân và cách thức leo thang

Có lẽ đã có nhiều người nói về khủng hoảng truyền thông và cách xử lý khủng hoảng truyền thông. Thế nhưng có lẽ ít người tìm hiểu về nguyên nhân và cách thức leo thang khủng hoảng truyền thông. Hiểu được nguyên nhân và cách thức leo thang khủng hoảng, ta sẽ nắm chắc hơn 50% thành công trong xử lý, và nhất là phòng ngừa không cho xảy ra khủng hoảng truyền thông. Phòng bệnh lúc nào cũng dễ và hiệu quả hơn chữa bệnh.

Read More